Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Pripravujeme

Naša privátna urologická ambulancie neustále pracuje na zlepšovaní nami poskytovaných služieb.V snahe poskytovať čo najširšie spektrum služieb v oblasti urológie pripravujeme ďalšie rozšírenie našich služieb.

V blízkej budúcnosti Vám budeme môcť ponúknuť:

  • jednodenná chirurgia
  • Dopplerovské vyšetrenie ciev penisu
  • v krátkej dobe plánujeme zavedenie histoscaningu , za účelom najmodernejšiej diagnostiky rakoviny prostaty