Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Vzdelávanie

Lekári

MUDr. Sokol Roman

sa niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje (aktívne, aj pasívne) kongresov SUS, ČUS, EUA, AUA aj ISU (napr. Madrid, Viedeň, San Francisco, San Antonio, Anaheim, Paríž, Chicago, Praha, Budapešť, Honolulu, Bratislava, Hradec Králové, Ostrava, Trenčín, Barcelona, Lisabon, Glasgow, Santiago de Chile, Orlando, Fukuoka, Brusel, Miláno , Rím, Oslo etc.. Má odborné certifikáty z odborov ultrasonografia, urodynamika a atestáciu I. a II. stupňa z odboru urológia, atestáciu z odborom invazívna a intervenčná ultrasonografia v urológii, atestáciu v odbore onkourologia Publikuje v odborných a populárnych časopisoch. Ako autorovi alebo spoluautorovi mu boli uverejnené články v časopisoch European urology alebo British journal of urology.Pravidelne vystupuje v rozhlase, TV.

Od roku 2005 sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní II, III a IV fázy ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor .

 • člen Slovenskej urologickej spoločnosti, člen ČUS, člen EUA, člen ICS a ESSEM.
 • člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti a konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • člen Slovenskej lekárskej komory a člen Asociácie súkromných lekárov.

MUDr. Peter Kohútek

Medicínu ukončil na Univerzite Komenského V Bratislave v roku 2005.

Atestácia z urológie v roku 2010.

Atestácia z onkourológie v roku 2014.

 • od 1.8.2005-31.1.2010 urologické oddelenie FN Trenčín
 • od 1.2.2010- 31.12.2010 urologické oddelenie Uherskohradištská nemocnica a.s
 • od 1.1.2011- doteraz urologické oddelenie FN Trenčín
 • Od 1.10.2011 zástupca primára urologického oddelenia FN TN

Je členom slovenskej urologickej spoločnosti a EUA, má certifikát z ultrasonografie v urológii, pravidelne sa zúčastnuje na kongresoch SUS, ČUS a EUA, napr. Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Praha, Plzen, Monaco, Koss.

November 2012 certifikát z invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii.

MUDr. Juraj Holba

V roku 2010 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Od roku 2010 je súčasťou tímu Privátnej urologickej ambulancie s.r.o.

Od októbra 2015 atestácia z urológie.

 • Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných kongresov a sympózií Slovenskej urologickej spoločnosti, Českej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, napr. Bratislava, Košice, Praha, Nice, Austria, investigatórskych meetingov klinických štúdií - Praha, Brno, Budapešť.
 • Má certifikáty z kurzu ultrasonografie v urológii, z kurzu urodynamiky, GCP certifikát

  Je člen Európskej urologickej spoločnosti - EAU
 • Participuje ako Co-investigator v klinických štúdiách v oblasti symptómov dolných močových ciest, benígnej hyperplázie prostaty, karcinómu prostaty a dráždivého močového mechúra.

MUDr. Marek Lukáč

V roku 2013 absolvoval štúdium na Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Od septembra 2015 je súčasťou tímu Privátnej urologickej ambulancie s.r.o.

MUDr. Juraj Sokol

 • 06/2017 - súčasnosť - Privátna urologická ambulancia s.r.o , Trenčín
 • 08/2017 - súčasnosť - Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trenčín
 • 09/2011 -06/2017 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
 • 09/2010 - 07/2011 Paneurópska univerzita, Právnická fakulta
 • 09/2006 - 06/2010 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Sestry

PhDr. Kubáníková Petra

Vedúca sestra ambulancie.

Vzdelanie:

 • ukončené SZŠ v Zlíne
 • vyššie odborné vzdelanie v odbore dipl. ZS pri SZŠ v Trenčíne
 • v r. 2009 ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo

Certifikát na urodynamické vyšetrenie.

Bc. Zuzana Biela

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • 2005-2009 Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
 • 2009-2013 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne- Ošetrovateľstvo

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - pokročilý

Registrovaná sestra

Császárová Ivona

Vzdelanie:

 • 1991-1995 Stredná zdravotnícka škola Trnava

Prax:

 • 1995-1998 Sestra na Fakultnej nemocnici u sv. Anny Brno- Neurochirurgia

Certifikát o absolvovaní masérskeho kurzu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 7a)

Registrovaná sestra

Bc. Kristína Kramárová

Vzdelanie:

 • 2005 – 2009 Stredná zdravotnícka škola, Trenčín
 • 2009 – 2012 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 • 2012 - 2013 REFUGIUM, n.o. zariadenie pre seniorov

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – pasívne

Registrovaná sestra

Kristína Bulková

Vzdelanie:

 • 1999-2003 Stredná zdravotnícka škola (odbor zdravotnícky laborant)
 • 2006-2008 Stredná zdravotnícka škola (Odbor farmaceutický laborant)

Prax:

 • 2006-2008 LIPA- CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Kostolná - Záriečie
  (Pracovná pozícia Ošetrovateľka)
 • 2008-2013 LEKÁREŇ 15, s.r.o. (Pracovná pozícia Farmaceutický laborant)

Katarína Hrabovská

Vzdelanie:

 • 1997-1998 DFNsP Bratislava
 • 1998 -FNsP Trenčín
 • 1998- 2017 FMC dialyzačné služby s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Registrovaná sestra

Miklánková Ľubica

Vzdelanie:

 • 1998-2002 Stredná zdravotnícka škola Trenčín

Prax:

 • 2002 až do 2018 FN Trenčín
 • septické oddelenie
 • ambulancia praktického lekára MUDr. Miškovič
 • interná ambulancia Nemocnica Nové Mesto nad Váhom
 • MUDr. Durdíková
 • zubná ambulancia MUDr. Kobza
 • Kúpele Piešťany

Registrovaná sestra

Bc. Ľubomíra Cipovová

Vzdelanie:

 • 2012 – 2016 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne I. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • 2017 - aktuálne Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne II. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • od 2016 - sestra na našej ambulancii

Registrovaná sestra

Bc. Ivana Krbaťová

Vzdelanie:

 • 2006 – 2010 Stredná zdravotnícka škola
 • 2012 – 2016 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne I. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • 2017 - aktuálne Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne II. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • od 2016 - sestra na našej ambulancii

Registrovaná sestra