Ambulancia v Bánovciach nad Bebravou bude od 1.9.2022 dočasne zatvorená a to minimálne do konca roku 2022. O ďalšom postupe budeme informovať.

Personál

Lekári
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH
e-mail: roman.sokol@urology.sk
MUDr. Juraj Holba
e-mail: juraj.holba@urology.sk
MUDr. Marek Lukáč
e-mail: marek.lukac@urology.sk
MUDr. Juraj Sokol
e-mail: juraj.sokol@urology.sk
MUDr. Ján Borák
e-mail: jan.borak.sokol@urology.sk
MUDr. Stanislav Mandinec
e-mail: stanislav.mandinec@urology.sk
Sestry
PhDr. Petra Kubáníková
e-mail: petra.kubanikova@urology.sk
Ivona Császárová
e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Martina Kopecká
e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Eva Hartmann
e-mail: sestricky@urology.sk
Pavel Vališ
e-mail: pavel.valis@urology.sk
Ing. Magdaléna Múdra
e-mail: laboratorium@urology.sk
Bc. Anna Korbová
e-mail: sestricky@urology.sk
Katarina Šimová
e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Miroslava Hrebíková
e-mail: sestricky@urology.sk
Mgr. Luba Bobíková
e-mail: sestricky@urology.sk
Mgr. Martina Bradáčová
e-mail: operacie@urology.sk
Bc. Zuzana Biela
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Kristína Kramárová
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Mgr. Ivana Krbaťová
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Asistentky
Bc.Dagmara Marková
e-mail: dagmara.markova@urology.sk
Bc. Monika Hulínová
e-mail: recepcia@urology.sk
Mgr. Mária Hudecová
e-mail: maria.hudecova@urology.sk